Nowa jakość zarządzania nieruchomościami


Ponad 19 lat doświadczenia

Zaczynaliśmy jako mała firma już w 2003 roku, zmuszeni do rozwijania swojej działalności przez redukcje etatów w innych branżach. Aktualnie, we wszystkich spółkach, obsługujemy już ponad 90 wspólnot mieszkaniowych i stale rozwijamy swoją działalność stosując najnowocześniejsze narzędzia na rynku.


Inwestycje w nowe technologie

Zawsze szukamy nowych rozwiązań, które umożliwią Państwu i nam lepszą obsługę nieruchomości.

RODO

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:W dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej "RODO".


W celu realizacji zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych niniejszym informujemy o jego zakresie i podstawowych zasadach:


Administratorem danych osobowych jest Admineo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Odkryta 37/13, 03-140 Warszawa


W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym wykonywania praw przysługujących naszym uczestnikom, można kontaktować się z nami w sposób następujący:

Pocztą na adres:Admineo spółka z o.o., ul. Odkryta 37/13, 03-140 Warszawa.

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodo@x-pert.pl

Telefonicznie pod numerem: +48 791978197.


Admineo przetwarza dane osobowe swoich klientów zgodnie z Polityką Prywatności udostępnioną tutaj.